Arduino nedir? Ne amaçla kullanılır?

Arduino Nedir?

arduino uno

 

Arduino Nedir?

Arduino, elektronik projeler geliştirmek için kullanılan elektronik devre kartıdır.

Üzerinde ATmega328p işlemcisi bulunur. Öncelikle işlemcinin ne olduğunu tam olarak anlayalım.

 

İşlemci

İşlev olarak beyne benzetilebilir. Nasıl ki insan beyni tüm vücut organlarını sinir sistemi vasıtasıyla yönetiyorsa, işlemcide bağlı olduğu elektronik devreyi yönetir. İnsan vücudundaki sinir sisteminin, devre kartındaki karşılığı veri yolları ya da kablolardır.

 

Önemli İşlemci sadece Arduinoda, bilgisayarda ya da telefonda bulunan elektronik malzeme değildir. Çamaşır makinesi, televizyon, fabrikalardaki otomatik cihazlar, otomobiller vb. birçok cihazda bulunmaktadır.

 

Programlama

İşlemciyi öğrendikten sonra, şu soruyu cevaplamalıyız. Bu işlemci bizim istediğimiz işleri nasıl yapacak?

Bu noktada devreye kod yazma, programlama giriyor. Programlama bir işlemciye, bilgisayara, elektronik cihaza onun anladığı dilden konuşarak, istediğimizi yapmasını sağlamaktır. Günlük hayattan örnek verecek olursak, yabancı dil konuşan birisine, onun dilini konuşarak yapması gerekenleri anlatırsanız, o işi yapabilir. Fakat o dili bilmiyorsanız anlatamazsınız. Bu nedenle bilgisayara ya da Arduinoya istediklerimizi yaptırmak için programlama öğrenmemiz gerekiyor. Bu durum gözünüzü korkutmasın. Programlama öğrenmesi çok zevklidir.

Ayrıca ilerleyen zamanlarda Arduino programlama eğitimleri ve makaleleri hazırlayarak öğrenmenizi kolaylaştıracağım.

 

Peki, programlamayı nerede yapacağız. Kodları nereye yazacağız.

Arduino IDE yani Arduino program geliştirme ortamını www.Arduino.cc resmi sitesinden indirip kurmamız gerekiyor.

 

Arduino IDE indirme ve kurma adımları için tıklayın.

 

İlk uygulamam

Şimdi genellikle yeni öğrenen herkesin ilk yaptığı uygulamayı yaparak başlayalım. Şuan için kod bilmediğimizi varsayıyorum. Arduino uygulamasını çalıştıralım ve Dosya -> Örnekler ->Basics ->  Blink örneğini açalım.

Örnekler Arduino uygulamasının içerisinde gelen hazır örneklerdir. Eğer ihtiyacınız olursa burada ki hazır kodları kullanabilirsiniz.

 

/*
Blink
Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
the correct LED pin independent of which board is used.
If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
model, check the Technical Specs of your board at:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
   delay(1000);                  // wait for a second
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
   delay(1000);                  // wait for a second
}

 

Önemli Bu kodlarda kalın ve koyu yazılmış olan kısımlar komutlardır. Açık renkli renkli yazılar açıklama, bilgi verme satırlarıdır. Komut değildir. Bu nedenle kodun sade şeklini de aşağıda veriyorum ve kodların ne işe yaradığını, kodun sağında açıklama olarak yazıyorum.

 


void setup() {                    // Setup fonksiyonu Arduino'nun ilk açılışında çalışır
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // pinMode komutu ile Arduino'nun LED_BUILTIN ismini verdiği 13 numaralı pin çıkış olarak ayarlanıyor.
                               // Bu pine Arduino üstünde bulunan bir led bağlıdır.
}

void loop() {                      // Setup fonksiyonundan sonra çalışan, sürekli olarak kendini tekrar eden döngü fonksiyonu
   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // LED_BUILTIN yani 13 numaralı pine 5 volt çıkış veriliyor. Yani led yakılıyor.
   delay(1000);                   // 1 saniye bekle
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // LED_BUILTIN yani 13 numaralı pine 0 volt çıkış veriliyor. Yani led söndürülüyor.
   delay(1000);                   // 1 saniye bekle
}

 

 

Yukarıdaki kod şu şekilde çalışıyor. Arduinonun üzerindeki 13 nolu pin, aynı zamanda Arduino üzerindeki bir lede bağlı. Bu kodun yaptığı, 13 numaralı pini çıkış olarak ayarlayıp, 1 sn aralıklarla ledi yakıp söndürmek.

 

Arduino kodlarının nasıl yazıldığını öğrenmek için tıklayın.

 

Arduinonun üzerindeki portlar giriş- çıkış olarak ayarlanabilir. Bu ne anlama geliyor? Amaçlanan hedefe göre bu portlardan çıkış sinyali üretilebilir yani örnek verecek olursak 1 LED yakabilirsiniz.

Ya da giriş olarak ayarladığınız bir porttan sinyal okuyabilirsiniz. Örneğin toprak nem sensörü ile toprağın nemini ölçüp, giriş olarak belirlediğiniz porttan okuyabilirsiniz.

Okuduğunuz bu bilgiyi kullanarak, çıkış olarak ayarladığınız bir porttan sulama yapabilirisiniz veya LCD (ekran) de kullanıcıyı uyaran bir yazı gösterebilirsiniz.

 

 

Cevap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.